Почетна ВРЕМЕПЛОВ 07.04. 529 година бил издаден првиот нацрт на Јустинијановиот законик

07.04. 529 година бил издаден првиот нацрт на Јустинијановиот законик

15

Во Цариград бил издаден првиот нацрт на Јустинијановиот законик (Corpus iustis civilis)) — кодификација на царските закони од  11 век  до тогаш.

Јустинијан I ( латински: Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus;11 мај 483 -13/14 ноември 565 ) — византиски владетел од Македонија како цар на Источно Римско Царство ( 527-565) , христајанин и православен теолог. Настојувал да ја обнови моќта и големината на Римско Царство која била ослабена со упадите на варварските племиња. Познат е по проширувањето на царството, првенствено со воените походи на Велизари, како и по неговиот брак со царицата Теодора , која била сметана за негов корегент. Историјата го памети и како голем реформатор на класичното римско право. Јустинијан бил една од најзначајните личности во доцната антика, и со него завршува периодот на благосостојба во Византија, сè до IX век, кога таа повторно ќе се издигне.

Изградил голем број храмови , од кои најубав е Света Софија во Цариград . Ги собрал и ги спроведувал римските закони. Самиот издавал многу строги закони против неморал и распуштеност. Ја составил црковната песна „Јединородни Сине и Слове Божји“, којашто од 536  година почнала да се пее на литургија. Го свикал Петтиот вселенски собор во 553 година.

Поради неговите заслуги за развојот на црквата и ширењето на верата, светиот цар Јустинијан се смета за светец во христијанството.

metropolis-big