ИМПРЕСУМ

Куларт.мк – Портал за култура, уметност и образование

 

Издавач
Кат Продукција ДОЕЛ Скопје
Скопје

Одговорен уредник
М-р Татјана Гогоска

Главен уредник – Валентина Ѓоргиевска Парго

Технички уредник
Елена Максимовска

Новинар соработник
Филип Димкоски

Правен консултант
Адвокат Томислав Максимовски

Контакт меил : [email protected]  
[email protected] 
[email protected]
[email protected]

За сите информации побарајте не на: 078 380 893 078 447 943

Dsemm