ИМПРЕСУМ

Куларт.мк – Портал за сите убави страни на животот

Главен и одговорен уредник
М-р Татјана Гогоска

Технички уредник
Елена Максимовска

Соработници
Филип Димкоски
Волонтерски центар-Скопје
Валентина Ѓоргиевска -Парго

Адвокат ТомиславПравен консултант 
Адвокат Томислав Максимовски
prkosam@gmail.com

info@kulart.mk
contact@kulart.mk
marketing@kulart.mk
urednik@kulart.mk

За сите информации побарајте не на: 078 380 893 078 447 943