ИМПРЕСУМ

Куларт.мк – Портал за сите убави страни на животот

 

Издавач
Кат Продукција ДОЕЛ Скопје
ул. Гиго Михајловски 9-1/14
Скопје

 

Главен и одговорен уредник
М-р Татјана Гогоска

Технички уредник
Елена Максимовска

Соработници
Филип Димкоски
Волонтерски центар-Скопје
Валентина Ѓоргиевска -Парго

Адвокат ТомиславПравен консултант
Адвокат Томислав Максимовски
[email protected]

[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]

За сите информации побарајте не на: 078 380 893 078 447 943

Dsemm