Почетна ВРЕМЕПЛОВ 28 април 518 -Катастрофален земјотрес го разрушил Скупи, претходникот на денешно Скопје

28 април 518 -Катастрофален земјотрес го разрушил Скупи, претходникот на денешно Скопје

402

Скупи (латински  ScupiColonia Flavia Scupinorum) — древен град и археолошко наоѓалиште од римско и доцноантичко време 5 км северозападно од Скопје , во непосредна близина на с.Злокуќани, лево од утоката на реката Лепенец во реката Вардар  во подножјето на Зајчев Рид. Приградските објекти и некрополите се простираат на поширок простор.

metropolis-big