Почетна ОБРАЗОВАНИЕ ОСНОВНО И СРЕДНО Успешно одржан семинар за наставници за Википедија на македонски јазик

Успешно одржан семинар за наставници за Википедија на македонски јазик

7

На 17 феврури 2022 година во ОУ Гоце Делчев во општина Аеродром, се одржа семинар на наставници во организација на Глам Македонија. На семинарот присуствуваа 10 предметни наставници.

Предавање одржаа М-р Татјана Гогоска која зборуваше за медиумската писменост и култура, Ана Вишинова за Вики Клубот и неговите активности и Снежана Штрковска, претседател на ГЛАМ за позитивните аспекти на користење на Википедија.

За време на семинарот присутните беа запознати со медиумската писменост и култура, со предизвиците за тоа како се користи Википедија во училница, и на крајот со активностите на Вики Клубовите како и програмите на Здружението. На крајот сите присутни наставници се здобија со сертификат за завршена обука за користење на Википедија на македонски јазик.

Обука на наставници е дел од образовната програма на ГЛАМ Македонија.

metropolis-big