Програма за применета уметност во Скопје во организација на Култарт

15

Програма за применета уметност во Скопје во организација на Култарт (Cultart, Cultural Management Academy), #combineappliedarts од 27 до 31 март 2023 година.
На крајот од 2022 година започна со реализација и воедно ќе трае до јули 2023 новата практична програма во културниот менаџмент иницирана да ги исполни празнините во академските образовни програми во организација на Академијата Култарт.
Целите на Академијата Култарт се обуки кои ќе се испорачаат на пет меѓународни групи на млади специјалисти од Австрија, Италија, Грција, Бугарија и Северна Македонија. Ќе се покрие целиот опсег на креативни индустрии во 5 програми: фестивали, визуелни уметности, изведувачки уметности, дизајн и архитектура, применета уметност. Секоја програма ќе се одвива според распоредот во еден од 5-те партнерски градови:
Дизајн и архитектура во Лече, Италија, #discoverdesign од 21 до 25 ноември 2022 година;
Визуелни уметности во Австрија, Виена, #unitevisualarts од 19 до 25 јануари 2023 година;
Применета уметност во Скопје, Северна Македонија, #combineappliedarts од 27 до 31 март 2023 година
Изведувачки уметности во Јанина, Грција, #enjoyperforming од 8 до 12 мај 2023 година;
Фестивали во Пловдив, Бугарија, #sharefestemotions, јули 2023 година.
Во текот на 5-те програми, меѓународните групи на културни менаџери ќе се сретнат со говорници, експерти и практичари, ќе бидат менторирани на 10- те наведени модули од програмата Култарт– културни иновации, бизнис и претприемништво, менаџмент и администрација, развој на проекти, прибирање средства, лидерство, управување со конфликти, медиуми и комуникација.
Она што е суштинско за програмите Култарт се предизвиците за студија на случај (Cultart Case Study Challenges). Групите ќе имаат шанса да учествуваат во вистинскиот работен процес на културна организација во секоја програма. 5-те организации за студија на случај ќе ги скицираат нивните главни алатки и модели, нивната тековна работа и проекти и ќе им дадат специфичен „предизвик“ на групите.
ИТАЛИЈА, Лече, првата програма на тема дизајн и архитектура #discoverdesign се одржа од 21 до 25 ноември 2022 https://cultart.eu/open-call-lecce/
Култарт организација во Италија: CNA LECCE
Институција за проучување на студија на случај: Дизајн студио Валари.
„Она што нè придвижува е нашата страст за дизајнот, идејата за спојување на модерни линии и локална изработка“. Дизајнот надвор од големата продуктивна област е тесно поврзан со занаетчиското производство на териториите засновано на знаење и искуство развиено и споделено од заедниците со текот на времето. Денешните големи процеси на општествена трансформација бараат процес на критичко препрочитување на модерноста, на повторно откривање на териториите и нивните ресурси. Истражувачите, дизајнерите и интелектуалците кои работат на изградбата на алтернативи на глобализацијата посветени на нов пристап кон производството и дизајнот кој го смета времето за вредност. „Спротивставувањето на „бавниот проект“ што го пренесуваат идентитетските култури на френетичните ритми наметнати од индустријата е дел од пошироката визија за одржлив развој што може да ја врати иднината на производствената ткаенина која сè уште е длабоко вкоренета на териториите на нашата земја. Целта е да се забави темпото на производство и да се забави темпото на преработка за да се вратат дефинитивните заеднички проекти. Рефлексивното време на реелаборација го заменува френетичкото време на индустријата, стабилните објекти на идентитетот се спротивставени на минливите објекти на потрошувачкото општество.“ (С. Фолеса).
Тргнувајќи од знаењето и анализата на древната локална практика на занаетчиството, учесниците ќе се обидат да ги разберат причините што доведоа до забавување и стагнација на оваа активност, со цел потоа да ги преиспитаат нејзините примени и да осмислат форми на регенерација и производство дури и во сектори кои не се традиционални.
Студија на случај и обучувачи:
Валари е дизајнерско студио основано од архитектите Доменико Сасо, Федерика Русо и Николо Левански со интерес за дизајн и фокусирање на квалитетот.
Пред да се погрижи за даден проект, дизајнерското студио Валари кон клиентот испорачува консултантски услуги, низа услуги на тимот од различни професионалци кои работат заедно со архитектите, кои ја оценуваат работата од секоја гледна точка, вклучително и економската и финансиска гледна точка, стратешки менаџмент, односи со локални добавувачи.
Студиото Валари сака да дејствува како мост помеѓу потребата изразена од меѓународна клиентела и потенцијалот што го нуди територијата и италијанското наследство.

Home


АВСТРИЈА, Виена, кон крајот на месец јануари 2023, во периодот од 19 до 26 се одржа втората програмска сесија од културната Академија на тема визуелни уметности #unitevisualarts https://cultart.eu/open-call-vienna/
Култарт партнер во Австрија: Clearly Culture©
Институција за студија на случај: Kunsthalle Wien
Clearly Culture под своја капа собира меѓународни експерти за културен менаџмент, литература, академија, архитектура и урбан развој, социјална инклузија и интеркултурна комуникација, културна дипломатија, ликовни и изведувачки уметности и ангажман на заедницата. Специјализирана е за културни и социјални иницијативи кои служат на инклузија, различност и дијалог. Тимот на Clearly Culture е мрежа од истакнати професионалци кои работат во нивните области независно и се обединуваат за заеднички проекти и цели.
Clearly Culture развива наставни програми и спроведува серија работилници за Меѓународната организација за миграција, универзитетите во Австрија, Грција, Германија, Бугарија, Србија, Естонија и САД. Таа соработува со европските министерства за култура и образование, општините и главните градови на културата. Clearly Culture: е ко-основач на програмата за културен менаџмент на Универзитетот во Виена и културниот менаџмент.
Академија на Гете институт Софија-Букурешт-Солун. Во проектот Cultart меѓу Австрија, Бугарија, Грција, Италија, Северна Македонија е одговорен за наставната програма во 5-те градови Лече-Виена-Пловдив-Јанина-Скопје и за Академијата изведена во Виена.
Студија на случај и обучувачи:
Предавачи: Леони Ходкевич – Clearly Culture, Универзитет во Виена, Моника Херциг Универзитет Индијана, „шерои“(‘sheroes’), Елизабет Мајерхофер Град од Виена, Даг Борвик Артс Енгејџ, Периклис Шацинакос Мамагеа, Солун, Ина Рос Германија/Индија, Архитектура на ветрот Виена, Улар Марк – Талин, Универзитетот Ди Бојл-Клап од Масачусетс, Патрик Зак Тренчин – Европска престолнина на културата 2026 година, Универзитетот Питер Швајцер во Виена, Витгенштајн Преис, Кеј Урбанек Волкстеатар Виена.
Теми:
Жив град – интеракција помеѓу градовите и културно/социјално;
Организации и проекти – Спонзорирање и проекти на ЕУ;
Развој на публика – Студија на случај за позиционирање, насоки;
Систем и стратегија за информации за посетители во Kunsthalle Wien.
Kunsthalle Wien е простор кој ја опфаќа широката разновидност на меѓународната современа уметност и нејзините сродни современи дискурси. За таа цел, Kunsthalle Wien разви иновативни изложбени и комуникациски формати. Како отворен форум, тој не е само збирка, туку простор за воспоставена уметност и преговарање за актуелните прашања и идните случувања. Во почетокот, Kunsthalle Wien беше импровизирана структура. Првично контроверзната жолта контејнерска структура не само што го обликуваше виенскиот градски пејзаж, туку ја промени и локалната уметничка и изложбена сцена. Во мај 2001 година, Kunsthalle Wien се преселила во Museumsquartier. Kunsthalle Wien е посветена на уметноста и нејзините односи со социјални промени. Продуцира изложби, ги истражува уметничките практики, го темели своето знаење за меѓународната современа уметност во и за Виена, и се залага за употреба на уметничкото размислување во пошироката јавна сфера.
Учесниците се сретнаа со претставници на тимот на Kunsthalle Wien, партнер во Виена, спроведоа интервјуа и разговори со нив за да се идентификуваат и да се разбере конкретниот проблем или предизвик и да се подготви стратегија. Возбудливата средба беше проследена со продолжување на размислувањето и работа на студијата на случај.

https://kunsthallewien.at/

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, Скопје ќе биде домаќин на програмата за применета уметност #combineappliedarts од 27 до 31 март 2023 година https://cultart.eu/open-call-skopje/
Култарт организација во Северна Македонија: Здружението „Еду Центар“
Институција за студија на случај: Национална галерија на Северна Македонија:
Работилница е фокусирана на темата организации за применета уметност, како клучен поттик за културната индустрија и профилот на градот Скопје. За време на подготвителната фаза, Еду Центарот избра една одредена културна организација која организира изложби од големи размери најмалку 5 години и сега трпи загуби поради кризите од COVID-19 (на пр. Друштво на ликовни уметници на Македонија, Младински културен центар, Музеј на современа уметност, Национална галерија, Занаетчиска комора – Скопје, помали приватни галерии и центри за современа уметност итн). Заедно со засегнатите страни на тие институции, Еду Центарот ќе создаде портфолио на студија на случај, во кое ќе се наведат неговите главни проблеми, предизвици и загуби по кризата СОВИД-19: намалена публика, мерки за штедење, намалување на човечките ресурси, загуби на благајните, финансирање и маркетинг предизвици. Овие први ресурси на информации ќе бидат основата на заедничките активности на сите партнери и учесници во текот на петдневните сесии.
Овој иновативен пристап кон учесниците ни дава можност да го засилиме практичното вклучување на младите во вистинскиот креативен и културен сектор, да формираме група на мултикултурни професионалци кои се појавуваат.
Студија на случај и обучувачи:
Групата ќе се сретне лично со репрезентативен музеј, во случајов Националната галерија, партнер во проектот, која ќе одржи презентација и ќе ги наведе главните загуби, предизвици и тешкотии што ги трпи нивната институција од кризите со КОВИД. Учесниците ќе се запознаат со модулите на наставната програма, главните алатки и пристапи на програмата.
Предавачи: д-р Дита Старова Ќерими, директор на Националната галерија, Роберт Јанкулоски, редовен професор на катедрата за фотографија на Интернационалниот Универзитет „Еуропа Прима“, основач на Македонскиот центар за фотографија, Моника Мотеска, ликовен уметник, припадник на средната генерација македонски современи уметници со сериозно влијание врз создавањето на регионалната уметничка сцена во 21 век која работи со сликарство, фотографија, видео и инсталации, Александар Велиновски, оснивач и главен менаџер на културниот центар „Јавна соба“, Ана Франговска, докторант на Универзитетот Сингидунум, Факултет за медиа и комуникации, виш кусост во Национална галерија, Сузана Миновска, магистер по графички дизајн, одговорно лице за односи со јавност и маркетинг во Националната галерија на Р.Северна Македонија.
За време на 5-дневната работилница, младинската група ќе биде поделена во 5 групи од по 5 лица. Секоја група ќе добие модел за културен менаџмент – аспекти на знаење: управување со публика, маркетинг, прибирање средства, управување со човечки ресурси, медиумска комуникација итн. Овој модел ќе биде нивната главна алатка за работа. Преку различни вежби, игри со улоги, бура на идеи и заедничка тренинг сесија од секоја група учесници ќе биде побарано да дојде до решение за бизнис план и стратегија за решавање на проблемите на студијата на случајот на институцијата за применети уметности.

https://nationalgallery.mk/

Според програмата на проектот во Скопје, на последниот ден од сесијата, 31 март 2023, од 10-13 часот ќе се презентираат трудови – студија на случај на петте групи, во Мултимедијалниот центар Мала станица. Ја користиме оваа прилика да ги поканиме медиумите да присуствуваат на презентациите, да ја искористат можноста преку интервју да ги пренесат искуствата на учесниците во проектот до широката публика.
За мај и јули 2023 остануваат програмите за изведувачки уметности во Јанина, Грција, #enjoyperforming од 8 до 12 мај 2023 година и фестивали во Пловдив, Бугарија, #sharefestemotions, јули 2023 година.
Култарт проектот е во рамките на програмата Еразмус+, Млади– Партнерства за соработка, администриран од Центарот за развој на човечки ресурси– Национална агенција во рамките на програмата Еразмус+ со поддршка на Европската Унија. Носител на проектот за Република Северна Македонија е Здружението за едукација Еду Центар Скопје управувана од Илијана Атанасова, проект менаџер.
ЕУ има силни и енергични културни и креативни индустрии. Овие не се само суштински за културната разновидност на Европа, туку и зајакнувањето на социјалната кохезија и зголемувањето на привлечноста на Европа на меѓународно ниво. Културните и креативните сектори се важни сами по себе во однос на нивното економско влијание и вработување. Тие, исто така, поттикнуваат иновации низ економијата, придонесуваат за бројни други канали за позитивно социјално влијание (благосостојба и здравје, образование, инклузија, урбана регенерација).
Еду Центар, Скопје во соработка со Националната галерија на Република Северна Македонија.

куларт.мкСодржините, графичките и техничките решенија се заштитени со издавачки и авторски права (copyright). Крадењето на авторски текстови е казниво со закон. Дозволено е делумно превземање на авторски содржини (текст и фотографии) со ставање хиперлинк до содржината што се цитира.